Xin chào tất  cả các bạn. Sau đây http://safetystore.vn/ xin hướng dẫn cách để xem lại một hệ thống  camera lưu trữ trên ổ cứng. Đầu tiên mình có thể dùn...