phan mem dien thoai

Câu Hỏi Thường Gặp 1

Trên hệ điều hành iOS là: Realview Pro (Port mặc định là 8101) Trên hệ điều hành Android là: Realview Pro (Port mặc định là 8101)